«Музей паперу» створив онлайн лекції про екологію виробництва та збереження довкілля для українських школярів

Лекції відбуваються за підтримки #Українськийкультурнийфонд

https://skuke.net/news/muzey-paperu-stvoriv-onlayn-lekciji-pro/63674